BÀI GIẢNG  (18 bài)

BÀI VIẾT  (1 bài)
5554776

Thơ hai câu của Quốc Thường

XƯA và NAY Xưa nàng Tô Thị hoá đá, cho đất nước thành VĂN. Nay Tô Thị bị nung vôi nhiều người hoá VẬT. Xưa con có cha như nhà có nóc. Nay nhà mái bằng nên chẳng cần có mẹ cha? Xưa cha mẹ tìm chốn con ngồi. Nay con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó. Xưa ăn quả nhớ người trồng cây. Nay người trồng cây phải biết ơn người ăn quả. Xưa vượt khó học giỏi. Nay vượt giàu học tốt. Xưa chê: giàu con nít,...


ĐỀ THI  (0 bài)

TƯ LIỆU  (14 bài)

Thành viên tích cực
0-avatar
Đỗ Cao Cường
Điểm số: 6540
Avatar
Âu Dương Văn Trọng
Điểm số: 3555
Avatar
Vũ Khánh Ly
Điểm số: 3318
Avatar
Nguyễn Văn Xá
Điểm số: 2619
No_avatar
Nguyễn Thị Hằng
Điểm số: 2457
Avatar
Nguyễn Văn Quế
Điểm số: 2439
0-avatar
Lê Thị Nga
Điểm số: 2328
No_avatar
Phan Văn Nhân
Điểm số: 2103

Website đơn vị tiêu biểu
Website Trường THCS Liêng Trang
Lượt truy cập: 145
TRƯỜNG TIỂU HỌC B TRỰC ĐẠI
Lượt truy cập: 127
Trường THCS Tô Hoàng - Hà Nội
Lượt truy cập: 36
TRƯỜNG THCS CÁT THẮNG
Lượt truy cập: 32
CLB VIOLET KON TUM
Lượt truy cập: 9

Website của các thành viên
Website Phan Văn Diễn
Lượt truy cập: 410
Website của Hồ Diệu Hương
Lượt truy cập: 252
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 195
Website Ngô Tùng Toại
Lượt truy cập: 182
BLOG ĐOÁ SEN HỒNG
Lượt truy cập: 173
Website của Nguyễn Thành Chung
Lượt truy cập: 133